уторак, 01. октобар 2013.

Estetika recepcije

 Osnovne teze Izerove (Volfgang Izer, rođ.1926) "estetike recepcije", nastale povezivanjem fenomenologije, hermeneutike i istorijske poetike, glase:

1. Iako posjeduje autonomnu materijalnu osnovu, tekst živi samo onda kad se čita (konkretizuje).
2. Tekst ima svoje uporište ne u stvarnom svijetu u kojem je nastao i u kojem postoji već u procesu čitanja koje mu daje značenje.
3. Tekst karakterišu nedorečena mjesta koja čitalac aktualizuje tokom čitanja (apelativna struktura teksta).
4. Tekst usmjerava proces čitanja (čitanje je "usmjeravano stvaranje").
5. Stepen neodređenosti književnih tekstova istorijski se povećava (počev od XVIII vijeka).

Популарни постови