среда, 25. септембар 2013.

Vrste predikata

PREDIKAT može biti glagolski ili imenski.

I GLAGOLSKI
  1) prosti
  2) složeni

Glagolski predikat je uvijek iskazan u ličnom glagolskom obliku. U sastavu ovog predikata nema ni jedne neglagolske riječi.

1) Prosti glagolski predikat je onaj koji se iskazuje jednim ličnim glagolskim oblikom.
    
     On stoji. On je stajao.

2) Složeni glagolski predikat u svom sastavu ima 2 glagolska oblika:

a) modalni glagol (glagol nepotpunog značenja) i
b) infinitiv ili konstrukcija da+prezent

    Ona mora raditi. Mora da radi.

II IMENSKI

Imenski predikat uvijek se sastoji od dva dijela:

a) modalni glagol (glagol nepotpunog značenja)
b) neka imenska riječ (imenica, pridjev, zamjenica, broj)

    On je vrijedan. Ona je prva.

Нема коментара:

Постави коментар

Популарни постови